ჩვენი გუნდი
თინათინ გუგუნავა
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

ბესარიონ კალანდაძე
ფინანსური მენეჯერი

ნინო ლაზაშვილი
ოფის მენეჯერი