ჩვენი გუნდი
პაპუნა პაპიაშვილი
მთავარი სტრატეგიული მენეჯერი
თინათინ გუგუნავა
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი


ბესარიონ კალანდაძე
ფინანსური მენეჯერი
ილია ხუბულური
პროგრამული ინჟინერი

ნინო ლაზაშვილი
ოფის მენეჯერი
სალომე ბიბილაშვილი
მარკეტინგის მენეჯერი