დამფუძნებელი
თამაზ სომხიშვილი
დამფუძნებელი
დაბადების თარიღი: 22.06.1957

განათლება:
1984 წელს დაამთავრა ტობოლსკის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკისა და
მათემატიკის ფაკულტეტი
1994 წელს დაამთავრა ტიუმენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსთა და საკრედიტო
ფაკულტეტი
2002 – გახდა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ეროვნული ეკონომიკისა და
სახელმწიფო მართვის აკადემიაში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მმართველობის
ქვეშ.

გამოცდილება:
1992-1993 – “LUKOIL-S” გენერალური დირექტორი (ტიუმენი, რუსეთის ფედერაცია), 1992 წლიდან თანადამფუძნებელი

1993-1999 – “ლუკოილ-მარკეტის” კომერციული დირექტორი (მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია), 1993 წლიდან დამფუძნებელი

1995-2008 – სს Rosneftexport – ის გენერალური დირექტორი. (მოსკოვი, რუსეთის
ფედერაცია) 1995 წლიდან დამფუძნებელი პარტნიორი (თანადამფუძნებლები
LUKOIL და ნავთობ კომპანია Rosneft)

2001-2005 – Danao Engineering – ის დამფუძნებელი და მოსკოვში Danao Engineering-
ის წარმომადგენელი. საქმიანობა: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, სამთო და მასთან
დაკავშირებული გადამამუშავებელი მრეწველობის ნარჩენების გამოყენების ჩათვლით.

2002-2004 – სს Tomskaya Neft- ის აქციონერი. იუჟნო-მილჟინსკის დეპოზიტების ჯგუფის
მოწყობა, მილსადენის მშენებლობა.

2002-2008 – შპს “აგრარული საინვესტიციო კომპანია” აგროკოს დირექტორთა საბჭოს
წევრი

27.04.2015. – საქართველოში დაფუძნდა “განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის
განვითარების ფონდი ხვალინდელი წარმატებისთვის”. ზემოაღნიშნული კომპანიის
სახელით, შემდეგი ორგანიზაციების მეშვეობით ხორციელდება მნიშვნელოვანი
საინვესტიციო პროექტები:

– ავიაკომპანია „ეარფლეინ ტექნიკს” დამოწმებულია ევროპის საავიაციო
უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) მიერ. უზრუნველყოფს ტექნიკურ მომსახურებას
თვითმფრინავებისთვის. შპს “კოლეჯის ხვალინდელი წარმატებისათვის” –
პროფესიული და საგანმანათლებლო მომსახურების უზრუნველყოფას ავიაციის
სფეროში.

– შპს”ჯანმრთელი ცხოვრება” – უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების ჩატარებას
ორგანული და ბიოლოგიური სასუქების და მათი წარმოების შესახებ.

– შპს INNO-LAB – ბიოტექნოლოგიური ელემენტების და ორგანიზმების
ლაბორატორიული კვლევა და სამეცნიერო კვლევა.

06/08/2015 – საქართველოში დაფუძნდა განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ფონდი მომავალი წარმატებისთვის, რომელიც საქველმოქმედო
ორგანიზაციაა და ზრუნავს მრავალი პროექტის განხორციელებაზე განათლების,
მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში.