ჩვენ შესახებ

“თს ჰოლდინგი” წარმოადგენს საინვესტიციო და დეველოპერთა ბიზნეს ჯგუფს, რომელიც განვითარდა 2015 წელს, ბატონი თამაზ სომხიშვილის მიერ შექმნილი განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის “ხვალინდელი წარმატებისთვის” საფუძველზე და დღეს აერთიანებს 20-ზე მეტ ქართულ კომპანიას.
ჰოლდინგში აკუმულირებული მრავალპროფილიანი ექსპერტული ცოდნა და უნარები, ინფრასტრუქტურული ბაზა და კაპიტალი, ორგანიზაციას აქცევს საიმედო პარტნიორად ყველა მასშტაბის პროექტების განსახორციელებლად.
“თი ეს ჰოლდინგის” პრეფერენციაა ფლობდეს ბიზნესების დივერსიფიცირებულ ჯგუფს, განგრძობითად შემოსავლისა და ინვესტიციაზე საშუალოზე მაღალი მოგების მიღების მიზნით.
ჩვენი ორგანიზაცია ორიენტირებულია გრძელვადიანი პარტნიორული ურითერთობების დამყარებაზე და როგორც მერიტოკრატიული ინსტიტუტი, აფასებს კოლაბორაციის მაღალ ხარისხს, გუნდურ მუშაობას და განვითარებისკენ მუდმივ სწრაფვას.