ნინო ლაზაშვილი
ნინო ლაზაშვილი
ოფის მენეჯერი
განათლება:
2004-2007წწ.-ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი, იურიდიული;
2012-2013წწ.-ხარისხის მართვის კოლეჯი, ბიზნეს ადმინისტრირება.

სამუშაო გამოცდილება:
2016 წლიდან – თი ეს ჰოლდინგის პრეზიენტის ასისტენტი, მდივანი;
2012-2016წწ.– საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ოფისს მენეჯერი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.

ტრენინგები:
The Black Sea Trust for Regional Cooperation
სამოქალაქო განათლებისა და მშვიდობის მშენებლობის სკოლა 2013წ.
“UNDEF” – Young leaders within the framework of the UNDEF funded project”
Promoting Democracy in Georgia through Empowering Young Members of Polotical
Parties and CSOs” 25 September, 2014.
“FUR DIE FREIHEIT” – Economic Freedom and Importance of Private Property
Opportunities of Georgian Economic Development. 25 september, 2015.
FUR DIE FREIHEIT – Economic Policy Experts Centr
“Economic Growth Indicators and Economic Freedom Indexes in Georgia” 26 october,
2015

უცხო ენები:
რუსული, თურქული, აზერბაიჯანული, ინგლისური.