შოთა ქელდიშვილი
შოთა ქელდიშვილი
დირექტორი
განათლება :
1989- 1994 წწ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი. ბაკალავრი

1995-1996 წწ. – საბანკო მენეჯმენტის ეროვნული ინსტიტუტი (ინდოეთი)

1997-1998 წწ.- „ევროპის კოლეჯი“ (ბრიუგე, ბელგია). ევროკავშრის პოლიტიკა და ადმინისტრირება. მასტერი

2009-2010 წწ. – ESI, პროექტების მართვა. მასტერი

სამუშაო გამოცდილება :

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

1994 წ. (1აგვისტო)- 1994 წ. (1 დეკემბერი)
სტაჟიორი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერტობების დეპარტამენტი

1994 წ. (1 დეკემბერი)- 1995 წ.(1 ივნისი)
დიპოლომატიური რანგი – ატაშე
საერთაშორისო ეკონომიკური და ფინანსური ორგანიზაციის განყოფილება,საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი

1995 წ. (1 ივნისი) -1996 წ. (19 აგვისტო)
დიპლომატიური რანგი – მესამე მდივანი
საერთაშორისო ეკონომიკური და ფინანსური ორგანიზაციის განყოფილება,საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი

1996 წ. (19 აგვისტო) – 1998 წ. ( 27 ივლისი)
დიპლომატიური რანგი – მეორე მდივანი
საერთაშორისო ეკონომიკური და ფინანსური ორგანიზაციის განყოფილება,საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი

1998 წ. (27 ივლისი)- 1998 წ. (2 სექტემბერი)
დიპლომატიური რანგი – მრჩეველი
ევროკავშირის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერტობების დეპარტამენტი

დირექტორის მოადგილე
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერტობების დეპარტამენტი
დიპლომატიური რანგი – უფროსი მრჩეველი

1998 წ. (2 სექტემბერი)- 2001 წ. (22 დეკემბერი)
მინისტრის მოადგილე
ქონების მართვის სამინისტრო

2001 წ. (1 დეკემბერი)- 2002 წ. (2 სექტემბერი)
უფროსის მოადგილე
სახელმწიფო ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტი
თბილისის მუნიციპალიტეტი

2002 წ. (2 სექტემბერი)- 2004 წ. (4 თებერვალი)
დირექტორი
ევროკავშირის ურთიერთობების დეპარტამენტი
დიპლომატიური რანგი – უფროსი მრჩეველი
2002 –2004 – TACIS-ის ეროვნული საკოორდინაციო ბიუროს კოორდინატორი

2003 წ. (22 დეკემბერი)- 2005 წ. (30 სექტემბრერი)
ეკონომიკის ექსპერტი
“GEPLAC”

2004 წ. (28 იანვარი) – 2004 წ. (1 სექტემბერი)
მთავარი მრჩეველი
სახელმწოფო საწარმოთა მართვის სააგენტო

2004 წ. (28 იანვარი)- 2004 წ. (28 ნოემბერი)
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
„MADLEULI”

2004 .წ (21 მაისი)- 2004 წ. (10 ოქტომბერი)
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
„SAKNAVTOBY”

2004 წ. (5 აგვისტო)- 2005 წ. (25ოქტომბერი)
დირექტორთა საბჭოს წევრი, დირექტორის მოადგილო კორპორატიული მართვის საკითხებში
„საქართველოს რკინიგზა“

2005 წ. (19 დეკემბერი)- 2006 წ. (1 მაისი)
სტრატეგიული განვითარების დირექტორი
შპს „საქცემენტი“

2006 წ. (1 მაისი)- 2007 წ. (1 მაისი)
სტრატეგიული განვითარების დირექტორი
„ჯიაჯი” (GIG) ჰოლდინგი

2006 წ. (1 სექტებერი)- 2010 წ. (1 აპრილი)
დირექტორი
შპს „აჭარინვესტი“ – სამშენებლო – საინჟინრო კომპანია

2007 წ. (1 მარტი)- 2010 წ. (1 აპრილი)
დირექტორი
შპს „ტიფლის სითი ჯიაჯი გრუფი“ – დეველოპერული კომპანია

2007 წ. (1 აგვისტო)- 2010 წ. (1 აპრილი)
დირექტორი
“შემოქმედებითი ცენტრი ერისიონი” – უძრავი ქონება
„ჯიაჯი“ ჰოლდინგი

2008 წ. ( 1 ოქტომბერი)- 2010 წ. (1 აპრილი)
დირექტორის მოადგილე
შპს „საქინვესტი“ – სასაწყობო მეურნეობა
„ჯიაჯი“ ჰოლდინგი

2010 წ. (23 მარტი)- დღემდე
დირეტორი
სს „აიდეკო“ – დეველოპერული კომპანია

უცხო ენები:
ინგლისური
რუსული

ოჯახური მდგომაარეობა:
დაოჯახებული