პაპუნა პაპიაშვილი
პაპუნა პაპიაშვილი
მთავარი სტრატეგიული მენეჯერი
განათლება:
2009-2010 – ვენის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლის
მაგისტრი;
2004-2008 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი.

კვალიფიკაცია:
MIT – User Innovation: Path to entrepreneruship;
Microsoft – შესავალი HTML5, CSS და JavaScript ვებ პროგრამირებაში;
Fullbridge MOOC – ბიზნეს მონაცემთა ანალიზი;
Adelaide University – პროექტების მართვა;
Curtin University – ციფრული ბრენდინგი და ჩართულობა;
Svenksa Kronofogden – ორგანიზაციული მენეჯმენტი, ლიდერობის
სტრატეგიისა და ორგანიზაციული როლების განვითარება
და სხვ.

სამუშაო გამოცდილება:
04.2018 წლიდან – შპს თი ეს ჰოლდინგის მთავარი სტრატეგიული
მენეჯერი;
05.2018 წლიდან – სახელმწიფო-კერძო საწარმო გაერთიანებული
ინტეგრატორის კონსულტანტი;
10.2017 – 04.2018 – სსიპ საქართველოს
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული
განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;
04.2017 – 10.2017 – სსიპ აღსრულების
ეროვნული ბიუროს სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის
უფროსი;
10.2015 – 02.2016 – კავკასიის სამართლის
სკოლა – იურიდიული ინგლისურის მოწვეული ლექტორი;
05.2014 – 04.2017 – სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ბრენდის განვითარებისა და გაყიდვების სტიმულირების
დეპარტამენტის უფროსი;
10.2013 – 07.2017 – ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამართლისა და
ელექტრონული კომერციის მოწვეული ლექტორი;
12.2011 – 05.2014 – სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიუროს ადმინისტრაციის უფროსი;
01.2011 – 12.2011 – სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიუროს რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი;
12.2011 – 07.2011 – ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კორპორაციული სამართლის მოწვეული ლექტორი;
12.2010 – 01.2011 – სსიპ აღსრულების ეროვნული
ბიუროს სტაჟიორი;
03.2010 – 04.2010 – ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს
გაეროს კოსმოსური კომიტეტის სამართლებრივ ქვე-კომიტეტში
წარმომადგენლობის სტაჟიორი;
02.2009 – 05.2009 – ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროკავშირის სამართლის მოწვეული ლექტორი.

პროექტები:
10.2013 – 12.2014 – EU Deep Project – პროექტის კოორდინატორი – საქართველოს სააღსრულებო
კანონმდებლობის განვითარება;
09.2013 – 12.2016 – Sida Partnership Project – პროექტის კოორდინატორი – პარტნიორობის პროექტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და კოლეგა შვედურ უწყებას შვედეთის სამეფოს
ეროვნულ სააღსრულებო სამსახურს შორის;
10.2011 – 04.2013 – EU Twinning BESTT Project – პროექტის კოორდინატორი – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ინსტიტუციური დაახლოება ფრანგულ, ჰოლანდიურ და შვედურ სააღსრულებო სისტემებთან.

უცხო ენები:
ინგლისური და რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.