მისია და ფასეულობები

“თს ჰოლდინგი” გადაწყვეტილებებში ხელმძღვანელობს თანასწორობის, სამართლიანობისა და ობიექტურობის პრინციპებით. ჰოლდინგი მომართულია ეფექტურად გაუმკლავდეს გამოწვევებს და იყოს წარმატებული გრძელვადიანი ორიენტირების განსაზღვრაში.
ჩვენი ღირებულებითი ნაწილი განისაზღვრება,  მაგრამ არ შემოიფარგლება პროდუქტიულობის, განგრძობადობისა და ღიაობის უფრო მაღალი სტანდარტის მიღწევისკენ მუდმივი სწრაფვით.
ჩვენი მისიაა, ჰოლდინგის ქვეშ წარმოების დივერსიფიცირებული პორტფელის ქონით მუდმივად გავზარდოთ მომხმარებლებისა და პარტნიორებისთვის მოტანილი ღირებულება.